ไกด์และรถเช่าสวิตเซอร์แลนด์
เช่ารถพร้อมคนขับออกทัวร์แบบส่วนตัว จัดกรุ๊ปเอง

** อัตราดังกล่าวรวม ค่าแรงคนขับ ค่าน้ำมัน ภาษีทุกชนิด และค่าผ่านทางแล้ว

ไกด์และเช่ารถสวิสเซอร์แลนด์ Swiss travel Agent แลนด์สวิส บริษัททัวร์สวิส
รถเช่าพร้อมคนขับซูริค ไกด์ไทยในซูริค ไกด์ไทยในสวิส กับผู้นำด้านทัวร์แบบส่วนตัว
อัตราดังกล่าวรวมค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ( เงินเดือนคนขับสวิส 200,000 - 300,000 บาท/เดือน )Sedan ที่นั่งสูงสุด 3 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบินซูริค ไปที่พักในซูริค 450
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบินซูริค ไปที่พักในลูเซิร์น 550
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในซูริค (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 950

Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบินซูริค ไปที่พักในซูริค 550
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบินซูริค ไปที่พักในลูเซิร์น 900
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในซูริค (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 1,100

Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 35 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
รถโค๊ช ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในซูริค (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 1,500