บริการทัวร์อังกฤษแบบส่วนตัว
รถรับส่งสนามบินลอนดอน รถเช่าพร้อมคนขับในอังกฤษ

** อัตราดังกล่าวรวม ค่าแรงคนขับ ค่าน้ำมัน ภาษีทุกชนิด และค่าผ่านทางแล้วMPV ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน ไปยังที่พักในลอนดอน (ไม่เกิน 60 กม) 15,000
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในลอนดอน (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 32,000

MINI BUS ที่นั่งสูงสุด 15 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน ไปยังที่พักในลอนดอน (ไม่เกิน 60 กม) 20,000
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในลอนดอน (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 42,000

BUS ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (บาท)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในลอนดอน (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 55,000