บริการทัวร์อิตาลีแบบส่วนตัว
รถรับส่งสนามบินอิตาลี รถเช่าพร้อมคนขับในอิตาลี

** อัตราดังกล่าวรวม ค่าแรงคนขับ ค่าน้ำมัน ภาษีทุกชนิด และค่าผ่านทางแล้วMPV ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในโรม ไปที่พักในโรมอิตาลี (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 850

VAN ที่นั่งสูงสุด 16 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในโรม ไปที่พักในโรมอิตาลี (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 1,100

COACH ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในโรม ไปที่พักในโรมอิตาลี (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 1,500