บริการทัวร์ฝรั่งเศสแบบส่วนตัว รถรับส่งสนามบินปารีส
รถเช่าพร้อมคนขับในฝรั่งเศส

** อัตราดังกล่าวรวม ค่าแรงคนขับ ค่าน้ำมัน ภาษีทุกชนิด และค่าผ่านทางแล้วMPV ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในปารีส (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 850

VAN ที่นั่งสูงสุด 16 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในปารีส (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 1,100

COACH ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในปารีส (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 1,500
*** เกินเวลา ชั่วโมงละ 150 ยูโร *** (ทำ OT ได้สูงสุดไม่เกิน 12 ชม/วัน)