ทัวร์อิตาลี ตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งคาทอลิก 7 วัน 4 คืน


- มหาวิหารนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี
- จัตุรัสเซนต์มาร์ค
- มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
- มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพง
- มหาวิหารซานตามาเรียมัจโจเร

วันเดินทางทัวร์อิตาลี : สอบถาม
ดาว์นโหลดโปรแกรม
ทัวร์อิตาลีแบบส่วนตัว

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

   1     กรุงเทพฯ (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

   2     กรุงเทพฯ - โรม - อัสซีซี - เซียน่า (-/L/D)

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัสซีซี (Assisi) เมืองโบราณ อายุกว่า 900 ปี เป็นเมืองสำคัญทางศาสนาอีกเมืองหนึ่งของอิตาลี ตัวเมือง ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สามารถป้องภัยจากข้าศึกศัตรู ในอดีตได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นหนึ่งเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม


...

นำท่านสู่ : มหาวิหารเซนต์ฟรานซิส (Basilica of St. Francis)

เป็นมหาวิหารที่มีด้วยกันสามชั้น การตกแต่งของมหาวิหารทำโดยศิลปินสำคัญ ๆ ในยุคนั้น นอกจากเป็นศาสนสถานสำคัญแล้วมหาวิหารนักบุญฟรานซิส จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะของอิตาลีด้วย และชั้นล่างมี จิตรกรรมฝาผนัง ของจิตรกรผู้มีชื่อเสียง เช่น ชิมาบูเย และจอตโต ดี บอนโดเน ผู้ซึ่งวาดชั้นบนของมหาวิหารเป็นชีวประวัติของ นักบุญฟรานซิสด้วย


...

นำท่านชม : วิหารเซนต์แคลร์ (Santa Chiara)

ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1257 ถึงปี 1265 มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยิ่งยวด โบสถ์แห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อตามเซนต์แคลร์ เพื่อนและผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ของเซนต์ฟรังซิส และเป็นผู้ก่อตั้งคณะสตรียากจน ซึ่งยังคงมีสมาชิกจำนวนหลายพันคนในปัจจุบัน


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ เมืองเซียน่า (Siena) ชม : วิหารเซนต์แคทเธอรีน (St. Catherine)

เป็นอีกวิหารที่สำคัญ ประจำเมืองเซียนาและเป็นนักบุญที่มีชีวประวัติที่น่าสนใจ โดยนักบุญแคธเธอลีน อุทิศตัวช่วยเหลือคนเจ็บไข้และคนยากจน และมีความเฉลียวฉลาดมองการไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการเพ่งญาณ ได้รับนิมิต “นรก แดนชำระ และ สวรรต์” จนพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 แต่งตั้งเธอให้เป็น "นักปราชญ์ของศาสนจักร"


...

นำท่านชม : จัตุรัสเดล คัมโป (Piazza del Campo)

พื้นที่จัตุรัสหลักที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองเซียนา อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงในเรื่องความงามและความสมบูรณ์ของงานสถาปัตยกรรมไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆจำนวนหลายแห่ง


...

นำท่านชม : ปาลาซโซ พับบลิโค (Palazzo Pubblico)

เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้มนในแบบโรมาเนสก์ เริ่มก่อสร้างใน 1297 จุดประสงค์เดิมของสิ่งก่อสร้างก็เพื่อใช้เป็นตึกที่ทำงานของรัฐบาลของเมืองเซียนาที่ประกอบด้วยโพเดสตา (Podesta) และนวสภา (Council of Nine) ด้านนอกของอาคารถูกสร้างขึ้นในแบบอิตาลียุคกลางเป็นตัวอย่างของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ชั้นล่างสร้างด้วยหินและชั้นบนสร้างด้วยอิฐ และเกือบทุกห้องในพระราชวังล้วนแล้วแต่ได้รับการตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามทั้งสิ้น


...

นำท่านชม : หอระฆังมานเจีย (Torre del Mangia)

หอระฆังเก่าแก่ที่ถูกวสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1338-1348 ตอนบนออกแบบโดยลิปโป เม็มมิ หอออกแบบให้สูงกว่าหอของเมืองคู่อริฟลอเรนซ์ และในช่วงเวลานั้นเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในอิตาลี ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ก็มีการติดตั้งนาฬิกาที่ทำด้วยเครื่องกล


...

นำท่านชม : มหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral)

เป็นมหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   3     เซียน่า - ปาดัว - เวนิส จัตุรัสเซนต์มาร์ค - เวนิส เมสเทร (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : เมืองปาดัว (Padua)

เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือของอิตาลี และยังมีชื่อเสียงไม่น้อยไปกว่าเมืองท่องเที่ยวอื่นๆของประเทศ เนื่องจากภายในตัวเมืองนั้น มากมายไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศ


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : มหาวิหารเซนต์แอนโทนี (Basilica of Saint Anthony)

โบสถ์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของปาดัว ที่มีอายุกว่า 800 ปี และชาวอิตาลีมีศรัทธาเป็นพิเศษต่อนักบุญท่านนี้ยิ่งนัก โดยเรียกท่านว่าเป็น “นักบุญของเรื่องที่เป็นไปไม่ได้” ตัวอาคารสร้างด้วยหินอ่อนที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานระหว่างโกธิค-บาร็อค-โรมัน


...

นำท่านสู่ : เมืองเวนิส (Venice)

เป็นเมืองที่มีฉายาว่า เมืองแห่งสายน้ำ ความสวยงามตรึงใจของที่นี่เหมือนได้อยู่ในโลกนิทาน ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวน 118 เกาะ เข้าด้วยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริกในภาคเหนือของประเทศอิตาลี


...

นำท่านสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) : จัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square)

เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนิสที่ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม โปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่น ที่สวยที่สุดในยุโรป”


...

นำท่านชม : สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs)

เป็นสะพานซุ้มโค้งสูงขึ้นที่อยู่เหนือแม่น้ำที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างเรือนจำและพระราชวัง สะพานอันงดงามที่แสนโรแมนติกแห่งนี้เป็นสะพานที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่า นั่นเอง


...

นำท่านผ่านชม : พระราชวังดอจ์ด (Doge's Palace)

เป็นที่ประทับของผู้ปกคองนครเวนิซ พระราชวังดอจ์ดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใกล้กับโบสถ์นักบุญซานมาร์โค ตั้งแต่ปี 1172 เดิมที่พักของผู้ปกคองเดิมมิได้ประทับอยู่ ณ ที่แห่งนี้ แต่อยู่ในวังเดิมที่ย่าน Rialto ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 แต่ได้ถูกเพลิงไหม้ไป พระราชวังดอจ์ดแห่งนี้มีการปรับปรุงนับครั้งไม่ถ้วน


...

นำท่านชม : วิหารเซนต์มาร์ค (St.Mark’s Bacilica)

เป็นโบสถ์ประจำเมืองของเวนิส มีฉายาว่าโบสถ์ทอง (Church of Gold) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสซันมาร์โก ตัวโบสถ์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ยุคไบแซนไทน์จนถึงยุคเรอเนสซองส์ มีการประดับอย่างงดงามด้วยโมเสก และประติมากรรมต่างๆ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อำนาจ และ ความมั่งคั่งของเวนิส จุดกำเนิดของโบสถ์แห่งนี้มาจากการที่พ่อค้าชาวเวนิส ได้ขโมยศพของนักบุญมาร์ก (St. Mark) ผู้ซึ่งเป็นที่นับถือในเวนิสในฐานะนักบุญผู้เผยแผ่ศาสนาที่อิยิปต์ มาจากเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ เมื่อปี ค.ศ.828 แล้วนำมาถวายเจ้าผู้ครองเมืองเวนิสในขณะนั้น ซึ่งเจ้าผู้ครองเมืองก็ได้สร้างโบสถ์นี้ไว้เก็บศพของนักบุญมาร์กเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน


...

นำท่านชม : สะพานรีอัลโต (Rialto Bridge)

สัญลักษณ์อีกอย่างของเมืองเวนิส สะพานข้าม Grand Canal ที่เก่าแก่และสวยงามทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากที่สุด เป็นจุดถ่ายภาพที่สำคัญแห่งหนึ่ง จุดเด่นของสะพานรีอัลโตคือมีหลังคาคลุมสะพานที่สวยงาม และยังเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองมาตั้งแต่พันปีก่อนคริสตกาล


เย็น

อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรืออาจทดลองนั่ง เรือกอนโดล่าชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อยแห่งเมืองเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟ ฟังเพลงสบายๆชิวๆกับร้านกาแฟที่มีอยู่กลางจัตุรัสเซนต์มาร์ค

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   4     เวนิส เมสเทร - ปิซ่า - โรม (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : เมืองปิซ่า (Pisa)

เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซา ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงเหลือจากศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองที่เคยมีความสำคัญมากด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปิซาเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านทางทะเลในช่วงประมาณศตวรรษที่11 ที่ถือว่าเป็นสาธารณรัฐทางทะเล ที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศอิตาลี


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : จัตุรัส มิราเคล (Square of Miracles)

เป็นที่ตั้งของมหาวิหาร - หอเอนแห่งเมืองปิซา ที่ไดรับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบึยนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1987


...

นำท่านถ่ายรูป : หอเอนเมืองปิซา (Tower of Pisa)

เป็นหอระฆังสูงใหญ่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นหอระฆังที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ความเอนเอียงของหอระฆัง ซึ่งยอดของหอระฆังนั้นห่างจากแนวตั้งฉากของพื้นไปประมาณ 3.9 เมตร


...

นำท่านสู่ : กรุงโรม (Rome)

เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากมายจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ โรมเป็นมหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว ถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง ทุกหัวมุมถนน เต็มไปด้วยโบสถ์ สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต และรูปปั้นโบราณ และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   5     โรม - มหาวิหารทั้ง4 - ชมเมือง (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านชม : มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Basilica)

หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า "เซนต์ปีเตอร์บาซิลิ" เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และ สำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน โดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สูงโดดเด่น สามารถเห็นได้แต่ไกลในตัวเมืองโรม วัดนี้ตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 2.3 เฮกตาร์ สามารถจุคนได้กว่า 60,000 คน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่หนึ่งของคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิก เชิญชมความอลังการ พบกับปฏิมากรรมปิเอต้า รูปแม่พระประคองร่างพระเยซูหลังจากถูกปลดลงจากไม้กางเขน รูปปฎิมากรรมบรอนซ์


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านชม : มหาวิหารซันตามาเรียมัจโจเร (Basilica di Santa Maria Maggiore)

เป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของโรม และเป็นที่ชุมนุมของคริสต์ศาสนิกชนยุคแรก และเป็นมหาวิหารแห่งเดียวในโรมที่ยังทรงลักษณะสถาปัตยกรรมที่สร้างไว้แต่ ดั้งเดิมถึงแม้ว่าจะได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อ ค.ศ. 1348 และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งก็ตาม


...

นำท่านชม : มหาวิหารนักบุญจอห์น ลาเตรัน (St. John Lateran)

เป็นอีกวิหารที่มีความสวยงดงามศิลปะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และชาวคาทอลิกยังเชื่อกันว่า ท่านเป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ 1 และผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ “Mandaeanism” ท่านยังได้ถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ และบางทีก็ยังรู้จักกันในชื่อ “ยอห์นผู้มาก่อน” เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู


...

นำท่านชม : มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพง (Basilica of St Paul Outside the Walls)

เป็นหนึ่งในสี่มหาวิหารเอกหรือมหาวิหารสันตะปาปา สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ณ จุดที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญเปาโลอัครทูตหลังจากที่ถูกตัดศีรษะ สาวกของท่านก็สร้างอนุสรณ์ที่เรียกว่า “Cella memoriae” เหนือที่ฝังศพนั้น อนุสรณ์นี้ถูกขยับขยายในรัชสมัยจักรพรรดิวาเลนติเนียนที่ 1


...

นำท่านสู่ : น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain)

เป็นน้ำพุที่ตั้งอยู่ที่เทรวี ริโอเนในกรุงโรมในประเทศอิตาลี เป็นน้ำพุที่มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต)และน้ำพุแบบบารอคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม เชิญชมความงดงามของ "น้ำพุเทรวี่" ที่นักท่องเที่ยวสามารถโยนเหรียญ เพื่อขอให้ได้เดินทางกลับมาที่กรุงโรมอีก มีตำนานเล่าว่า หากหันหลังแล้วโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี แล้วอธิษฐานให้ได้กลับมากรุงโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวัง


...

นำท่านช้อปปิ้ง : ย่านบันไดสเปน (Spanish Step)

ถูกเรียกชื่อตามสถานฑูตสเปน ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณนั้น ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชื่อ Francesco de Sanctis เริ่มสร้างเมื่อปี คศ.1723 แล้วเสร็จในปี คศ.1725 ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม และยังเป็นแหล่งพบปะของหนุ่มสาว ผู้คนชอบที่จะมานั่งเรียงรายบนบันไดแห่งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และของชำร่วยชื่อดังของกรุงโรมอันมีชื่อเสียง


เย็น

อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   6     โรม - สนามบิน - กรุงเทพฯ (BF/-/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


นำท่านสู่สนามบิน


กลางวัน

*** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งในสนามบินตามอัธยาศัย ***


   7     กรุงเทพ (-/-/-)

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ