โปรแกรมทัวร์อิตาลี


ทัวร์อิตาลี 2559 โรม ปิซ่า ฟลอเร้นซ์ เวนิส มิลาน 8 วัน

โรม จตุรัสมิราเคล ปิซ่า หอเอนแห่งเมืองปิซ่า ฟลอเร้นซ์ จัตุรัสดูโอโม จัตุรัสซิกนอเรีย สะพานเก่าเวคคิโอ เวนิส จัตุรัสเซนต์มาร์ค สะพานสะอื้น พิพิธภัณฑ์ดอร์จ สะพานริอัลโต มิลาน จัตุรัส มิลาน ดูโอโม ฟิเดนซ่า เอ้าท์เลท มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม น้ำพุเทรวี่ ย่านบันไดสเปน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์อิตาลี ตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งคาทอลิก 7 วัน 4 คืน

โรม อัสซีซี มหาวิหารนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี เซียน่า จัตุรัสเดล คัมโป ปาดัว มหาวิหารเซนต์แอนโทนี เวนิส จัตุรัสเซนต์มาร์ค เวนิส เมสเทร ปิซ่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพง มหาวิหารซานตามาเรียมัจโจเร มหาวิหารนักบุญจอห์น ลาเตรัน ชมน้ำพุเทรวี่ ช้อปปิ้ง ย่านบันไดสเปน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม