โปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส


ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงปารีส หอไอเฟล ช้อปปิ้งเอ๊าท์เลท 6 วัน 3 คืน

ย่านมงมาร์ต โบสถ์ซาเครเกอร์ ถ่ายรูปกับหอไอเฟล ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต La Vallee Village

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม