ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา


- เวนิส เกาะเวนิส
- มิลาน อินเทอร์ลาเคน
- กรินเดอร์วาลด์ ยอดเขาจุงเฟรา ลูเซิร์น
- ดิจอง ปารีส
- พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาโตมุช หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์น้ำหอม ช้อปปิ้ง

วันเดินทางทัวร์ยุโรป: สอบถาม
ดาว์นโหลดโปรแกรม
ทัวร์ยุโรป แบบส่วนตัว

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

   1     กรุงเทพฯ (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

   2     กรุงเทพ - ดูไบ - เวนิส - เกาะเวนิส (-/L/D)

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto)


...

นำท่านล่องเรือผ่านชม : เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia)

เป็นเมืองหลวงของแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส


...

นำท่านชม : สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs)

เป็นสะพานซุ้มโค้งสูงขึ้นที่อยู่เหนือแม่น้ำที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างเรือนจำและพระราชวัง สะพานอันงดงามที่แสนโรแมนติกแห่งนี้เป็นสะพานที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่า นั่นเอง


...

นำท่านสู่ : จัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square)

เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนิสที่ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม โปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่น ที่สวยที่สุดในยุโรป”


...

นำท่านชม : โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Basilica)

เป็นโบสถ์ประจำเมืองของเวนิส มีฉายาว่าโบสถ์ทอง (Church of Gold) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสซันมาร์โก ตัวโบสถ์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ยุคไบแซนไทน์จนถึงยุคเรอเนสซองส์ มีการประดับอย่างงดงามด้วยโมเสก และประติมากรรมต่างๆ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อำนาจ และ ความมั่งคั่งของเวนิส จุดกำเนิดของโบสถ์แห่งนี้มาจากการที่พ่อค้าชาวเวนิส ได้ขโมยศพของนักบุญมาร์ก (St. Mark) ผู้ซึ่งเป็นที่นับถือในเวนิสในฐานะนักบุญผู้เผยแผ่ศาสนาที่อิยิปต์ มาจากเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ เมื่อปี ค.ศ.828 แล้วนำมาถวายเจ้าผู้ครองเมืองเวนิสในขณะนั้น ซึ่งเจ้าผู้ครองเมืองก็ได้สร้างโบสถ์นี้ไว้เก็บศพของนักบุญมาร์กเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   3     เวนิส - มิลาน - อินเทอร์ลาเคน (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองมิลาน (Milan)


...

นำท่านถ่ายรูป : มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)

เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกอธิค อันได้ชื่อว่าเป็นวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของมิลาน


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II)

เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลีและเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Giuseppe Mengoni ในช่วงระหว่างปี 1865 ถึงปี 1877 มี Town House Galleria โรงแรมระดับ 5 ดาวตั้งอยู่ภายใน อยู่ติดกับโบสถ์ที่เป็นแลนด์มาร์คหลักของเมืองมิลาน คือ มหาวิหารมิลาน(Milan Cathedral)


...

นำท่านสู่ : เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken)

มีความหมายตามภาษาละตินว่า เมืองระหว่างทะเลสาป เมืองอินเตอร์ลาเคนนี้ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างสองทะเลสาป คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) อีกทั้งยังเป็นทางขึ้นยอดเขาที่จะทำให้คุณเห็นธารน้ำแข็งซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   4     อินเทอร์ลาเคน - กรินเดอร์วาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : หมู่บ้านกรินเดอวาลล์ (Grindelwald)

อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กที่ตั้งอยู่เชิงเขา ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนในช่วงวันหยุด เพลิดเพลินไปกับการใช้เวลาว่างออกสำรวจความงดงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันยอดเยี่ยม ซึ่งรวมถึงยอดเขาชื่อก้องโลกทั้ง 3 แห่งอย่าง ไอเกอร์ (Eiger), ไอเกอร์ (Monch) และจุงเฟรา (Jungfrau)


...

นำท่านขึ้นรถไฟ : สถานีรถไฟจุงเฟรายอค (Jungfraujoch)

ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) ความสูง 3,454 เมตร


...

นำท่านสู่ : ยอดเขาจุงฟราว (Jungfrau)

มีความหมายว่า สาวน้อย เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ได้รับการยกย่องว่า เป็น Top of Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแห่งนี้ มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2007


...

นำท่านชม : ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace)

ถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆให้เรามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านชม : ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace)

จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส


...

นำท่านขึ้นรถไฟ สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) : เมืองลูเซิร์น (Lucerne)

อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม เมืองลูเซิร์นตั้งอยู่ฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์น ที่มีชื่อเรียกว่าทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ ตรงบริเวณปากแม่น้ำรอยซ์


...

นำท่านชม : สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne)

เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของลูเซิร์น นักประติมากรรมชาวเดนมาร์ก Bertel Thorvaldsen เป็นผู้ออกแบบ “สิงโตลูเซิร์น” ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารสวิสกว่า 600 นายที่เสียชีวิตในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส อนุสรณ์ขนาดใหญ่นี้เป็นการแกะสลักบนผิวหินทรายของบ่อหินเก่า ซึ่งมาร์ก เทวนได้กล่าวไว้ว่านี่เป็น “หินที่ดูเศร้าและสะเทือนใจที่สุดในโลก”


...

นำท่านชม : สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)

ทอดข้ามแม่น้ำรอยซ์และมีอายุยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 สะพานชาเพลเป็นสะพานมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปและประดับด้วยภาพวาดเก่าแก่มากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชมขณะเดินไปบนสะพาน อย่าลืมชมหอคอยกลางน้ำ (Water Tower) ซึ่งสมัยก่อนเคยใช้เป็นคุกและห้องทรมาน สะพานชาเพลสองในสามส่วนได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ในปี 1993 และได้รับการบูรณะอย่างดีตั้งแต่นั้นมา


เย็น

อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   5     ลูเซิร์น - ดิจอง - ปารีส (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านเที่ยวชม : เมืองดิจอง (Dijon)

เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กัน (Burgundy region) ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : มหานครปารีส (Paris)

เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   6     ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์


...

นำท่านชม : พระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก้เมื่อปี 1979 ต้องเล่าว่านี่คือหนึ่งในหน้าตาของฝรั่งเศสที่ฉายชัดถึงความยิ่งใหญ่และหรูหราสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่ในอดีต พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อันแสนโด่งดังจากการเป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นห้องแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญทั้งยังมีขนาดใหญ่จำนวน 17 บาน ที่สามารถเป็นจุดชมวิวทัศน์ของสวนแวร์ซายที่สวยงาม


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่าน : ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise)

เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นบริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ซึ่งเส้นทางการล่องเรือไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ


...

นำท่านผ่านชม : มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris)

เป็นหนึ่งในมหาวิหารชื่อดังของโลก ที่จารึกในประวัติศาสตร์ชั้นเอกของสถาปัตยกรรมกอธิคที่สวยงามทั้งภายนอก-ภายใน มีผลงานแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลก มหาวิหารแห่งนี้ ถือเป็นมหาวิหารแห่งแรกที่สร้างในสไตล์โกธิค ตัวอาคารมีความสูงวัดถึงยอดอยู่ที่ 69 เมตรโดยมีระยะเวลาการก่อสร้างนานหลายยุคสมัย ตั้งแต่ ค.ศ. 1163 จนสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1345 โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายอยู่เรื่อยๆ


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   7     ปารีส - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ช้อปปิ้ง - สนามบิน (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านผ่านลานประวัติศาสตร์ : จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)

เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์การนองเลือดครั้งใหญ่ในกรุงปารีส!! เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งเป็นจุดจบของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พร้อมกับพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยเครื่องประหารกิโยติน


...

นำท่านผ่านเข้าสู่ : ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees)

เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส สวรรค์ขาช้อปตัวแม่!! ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์!!ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการและอีกมากมายที่สร้างความตื่นตาตื่นใจตลอดสองข้างทาง ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก


...

นำท่านชมและถ่ายรูป : ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)

ถูกสร้างขึ้นโดยคำสั่งของนโปเลียน ระหว่างปี ค.ศ.1806 – 1836 เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อปกป้องประเทศฝรั่งเศส และเป็นการประกาศความเกรียงไกรของกองทัพฝรั่งเศส หลังจากที่ชนะสงครามนโปเลียน ในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย


...

นำท่านถ่าบรูปกับ : หอไอเฟล (Eiffel Tower)

หอไอเฟลเป็นหอคอยสร้างด้วยโครงเหล็ก สูงถึง 300 เมตร ตั้งอยู่บนถนน ชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส ใครที่มาเที่ยวปารีสเป็นต้องไม่พลาดการถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล


...

นำท่านชม : พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด (Fragonard Perfume Museum)

เป็นหนึ่งในแบรนด์น้ำหอมที่เก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศส มีต้นกำเนิดที่เมืองกราสส์ มีอายุเกือบ 100 ปี และปัจจุบันยังเป็นกิจการของครอบครัวที่ก่อตั้ง น้ำหอมและเครื่องประทินผิวของฟราโกนาร์ดมีชื่อเสียงในหมู่คนเล่นเครื่องหอม แต่หาซื้อไม่ได้ง่ายๆ นอกประเทศ การทำมิวเซียมดีๆ ฟรีให้คนทั่วไปเข้าชมข้างร้านสาขาปารีสเป็นวิธีที่ทำให้แบรนด์มีคุณค่า น่ารู้จักและน่าช้อปมากขึ้น


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ศูนย์กลางการช้อปปิ้ง : แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)

เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 สถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ นิยมความหรูหรา ล้ำสมัย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน เครื่องสำอาง สินค้าทุกชิ้นที่นี่ถูกอัพเดท ให้ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา เรียกว่าอะไรใหม่ๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์มีของก่อนห้างอื่นๆเสมอ


เย็น

นำท่านสู่สนามบิน


   8     ดูไบ - กรุงเทพฯ (-/-/-)

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ