โปรแกรมทัวร์อังกฤษ


ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ หอนาฬิกาบิกเบน 6 วัน 3 คืน

ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ แวะถ่ายรูปบริเวณหน้า พระราชวังวินเซอร์ ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ถ่ายรูปกับสะพานหอคอย เที่ยวชม หอคอยแห่งลอนดอน อิสระเลือกซื้อสิ้นค้าที่ห้างดังใจกลางกรุงลอนดอน เช่น ห้างแฮร์รอดส์ ในย่านไนซ์บริดจ์ อิสระให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด สู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน 6วัน 4 คืน

ชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน สู่ หมู่บ้านไบบุรี่ หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ ชม เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด สู่แหล่งช้อปปิ้ง บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิลเลจ ชมบริติชมิวเซียม ชม พระราชวังบักกิงแฮม ถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาบิกเบน ลอนดอน อาย สะพานทาวเวอร์บริดจ์ ชม จัตุรัสทราฟัลการ์ ชม พิคคาดิลลี่เซอร์คัส ชม มหาวิหารเซนต์ปอล ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม