สถานที่ท่องเที่ยวในอิตาลี : โคลอสเซียม (Colosseum)

Chania

โคลอสเซียม (Colosseum) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสนามกีฬากลางแจ้ง ที่ใหญ่โตที่สุดในสมัยโบราณ เป็นอัฒจันทร์รูปครึ่งวงกลมในอิตาลี ตั้งอยู่ในนครหลวง กรุงโรม (Rome) เป็นโบราณสถานที่สำคัญมากที่สุดในเมือง สนามกีฬากรุงโรม (Roman Colosseum) สร้างขึ้นบนพื้นที่หนองน้ำ โดยจักรพรรดิเวสปาเซียน (Vespasianus) ในปี ค.ศ.72 พระเจ้าเวชเปเซียนทรงโปรดให้สร้างขึ้น ในราว ค.ศ. 72 ถึง ค.ศ. 80 สถานที่แห่งนี้ พระเจ้าเวชเปเซียนเสด็จมาประทับทอดพระเนตร การแสดงกีฬาต่างๆ ในสมัยโบราณ ตัวสนามสร้างเป็นวงกลม ก่อด้วยอิฐและหินขนาดใหญ่ วัดโดยรอบยาว 527 เมตร สูง 57 เมตร มี 4 ชั้น ในยุคที่มีชื่อเสียงมากที่สุด มีผู้เข้าชมในอัฒจันทร์แห่งนี้ถึง 55,000 คน บางแหล่งข้อมูลก็ระบุว่าจุคนได้มากถึง 70,000 คน ทีห้องใต้ดิน สำหรับขังนักโทษและสิงโตหลาย ร้อยห้อง ใช้เป็นสถานที่แสดงกีฬาประลองฝีมือ ในเชิงฟันดาบของบรรดาเหล่าทาสให้ต่อสู้กันเอง และบรรดาเหล่านักโทษ ห้ต่อสู้กับสิงโตที่อดอาหาร ยิ่งถ้าต่อสู้กันจนถึงสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ตาย ก็จะได้รับเกียรติอย่างสูง เพราะเป็นการต่อสู้ที่ชาวโรมันนิยมและยกย่องกันมาก แต่ละปีจึงต้องสูญเสียชีวิตนักโทษและทาสไม่ต่ำกว่าร้อยคน สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) แห่งนี้ จึงเป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรโรมันโบราณ แต่เมื่ออาณาจักรโรมันเสื่อมลง โคลอสเซียม (Colosseum) ก็ถูกข้าศึกทำลายหลายครั้งหลายหน ในปัจจุบันเหลือแต่ซากโครงสร้างอันใหญ่โตมโหฬารไว้ให้ชม