บริการทัวร์อังกฤษแบบส่วนตัว
รถรับส่งสนามบินลอนดอน รถเช่าพร้อมคนขับในอังกฤษ

** อัตราดังกล่าวรวม ค่าแรงคนขับ ค่าน้ำมัน ภาษีทุกชนิด และค่าผ่านทางแล้ว

Sedan ที่นั่งสูงสุด 3 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (GBP)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน ไปยังที่พักในลอนดอน (ไม่เกิน 60 กม) 350
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในลอนดอน 700

Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่งรวมคนขับ

ราคารวมสุทธิ (GBP)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน ไปยังที่พักในลอนดอน (ไม่เกิน 60 กม) 550
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในลอนดอน 1,000