บริการทัวร์อิตาลีแบบส่วนตัว
รถรับส่งสนามบินอิตาลี รถเช่าพร้อมคนขับในอิตาลี

** อัตราดังกล่าวรวม ค่าแรงคนขับ ค่าน้ำมัน ภาษีทุกชนิด และค่าผ่านทางแล้ว

Sedan ที่นั่งสูงสุด 3 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามโรม FCO ไปยังที่พักโรมอิตาลี 400
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในโรม ไปที่พักในโรมอิตาลี 750

Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่งรวมคนขับ

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามโรม FCO ไปยังที่พักโรมอิตาลี 600
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในโรม ไปที่พักในโรมอิตาลี 1,100

Bus ที่นั่งสูงสุด 48 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในโรม ไปที่พักในโรมอิตาลี 1,500