บริการทัวร์ฝรั่งเศสแบบส่วนตัว รถรับส่งสนามบินปารีส
รถเช่าพร้อมคนขับในฝรั่งเศส

** อัตราดังกล่าวรวม ค่าแรงคนขับ ค่าน้ำมัน ภาษีทุกชนิด และค่าผ่านทางแล้ว

Sedan ที่นั่งสูงสุด 3 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน ไปยังที่พักในปารีส 400
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในปารีส 750

Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่งพร้อมคนขับ

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน ไปยังที่พักในปารีส 600
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในปารีส 1,100