ไกด์และรถเช่าออสเตรีย-เชค
เช่ารถพร้อมคนขับออกทัวร์แบบส่วนตัว จัดกรุ๊ปเอง

** อัตราดังกล่าวรวม ค่าแรงคนขับ ค่าน้ำมัน ภาษีทุกชนิด และค่าผ่านทางแล้วSPRINTER ที่นั่งสูงสุด 11 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 900


MID BUS ที่นั่งสูงสุด 28 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 1,350

COACH ที่นั่งสูงสุด 49 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 1,500

ค่าจ้างไกด์ไทยในออสเตรีย,เชค ไกด์ออสเตรีย,เชคพูดไทย
วัน ประเทศ ราคารวมสุทธิ (Euro)
1 วัน พักออสเตรีย, เชค 300
* ** จ้างไกด์ขั้นต่ำ 5 วันขึ้นไป