ทัวร์ยุโรป ตะวันออก ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน- ปารีส หอไอเฟล มหาวิหารนอเตรอดาม พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาโตมุช
- บรัสเซลส์ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
- ลักเซมเบิร์ก โคโลญ โคโลญ
- อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์ อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์


วันเดินทางทัวร์ยุโรปตะวันออก: สอบถาม
ดาว์นโหลดโปรแกรม
ทัวร์ยุโรป ตะวันออกแบบส่วนตัว

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

   1     กรุงเทพฯ (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

   2     ปารีส – หอไอเฟล – มหาวิหารนอเตรอดาม - มงมาร์ต (-/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน ชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส
นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด


...

นำท่านผ่านชมความสวยงามของ : แม่น้ำแซน (Seine River)

รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นแม่น้ำแห่งชาติฝรั่งเศส เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวฝรั่งเศส มีความขลังในความโรแมนติกปรากฏอยู่ในภาพยนตร์รักหวานชื่นของฮอลลีวูดหลายเรื่อง และล่าสุดก็เป็น scene ของหนังโด่งดังเรื่อง Da Vinci Code จริงๆ แล้ว แม่น้ำเซนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยที่โรมันยึดครองฝรั่งเศสเมื่อกว่าพันปีมาแล้ว แม่น้ำเซนมีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงในภาคตะวันออกของฝรั่งเศส แถบเทือกเขาแอลป์ (Alps) ไหลมารวมกับแม่น้ำสาขาหลายสายก่อนจะไหลผ่านเมืองปารีส เป็นสายใย แห่งชีวิตของชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่ที่ราบสูง ทางตะวันออกไปจนจรดที่ราบลุ่มทางตะวันตกเฉียงเหนือ


...

นำท่านผ่านลานประวัติศาสตร์ : จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)

เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์การนองเลือดครั้งใหญ่ในกรุงปารีส!! เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งเป็นจุดจบของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พร้อมกับพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยเครื่องประหารกิโยติน


...

นำท่านผ่านเข้าสู่ : ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees)

เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส สวรรค์ขาช้อปตัวแม่!! ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์!!ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการและอีกมากมายที่สร้างความตื่นตาตื่นใจตลอดสองข้างทาง ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก


...

นำท่านชมและถ่ายรูป : ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)

ถูกสร้างขึ้นโดยคำสั่งของนโปเลียน ระหว่างปี ค.ศ.1806 – 1836 เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อปกป้องประเทศฝรั่งเศส และเป็นการประกาศความเกรียงไกรของกองทัพฝรั่งเศส หลังจากที่ชนะสงครามนโปเลียน ในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย


...

นำท่านถ่าบรูปกับ : หอไอเฟล (Eiffel Tower)

หอไอเฟลเป็นหอคอยสร้างด้วยโครงเหล็ก สูงถึง 300 เมตร ตั้งอยู่บนถนน ชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส ใครที่มาเที่ยวปารีสเป็นต้องไม่พลาดการถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านชม : มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris)

เป็นหนึ่งในมหาวิหารชื่อดังของโลก ที่จารึกในประวัติศาสตร์ชั้นเอกของสถาปัตยกรรมกอธิคที่สวยงามทั้งภายนอก-ภายใน มีผลงานแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลก มหาวิหารแห่งนี้ ถือเป็นมหาวิหารแห่งแรกที่สร้างในสไตล์โกธิค ตัวอาคารมีความสูงวัดถึงยอดอยู่ที่ 69 เมตรโดยมีระยะเวลาการก่อสร้างนานหลายยุคสมัย ตั้งแต่ ค.ศ. 1163 จนสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1345 โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายอยู่เรื่อยๆ


...

นำท่านสู่ : ย่านมงมาร์ต (Montmartre)

เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นที่พำนักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมายในปัจจุบันนี้


...

นำท่านชม : มหาวิหารแห่งพระหฤทัย (Sacre Coeur)

เป็นโบสถ์คาทอลิกที่ตั้งอยู่บนเนิน Montmartre หรือเรียกอีกชื่อว่า ภูเขาแห่งผู้พลีชีพในศาสนา ภายในโบสถ์ยังมีภาพโมเสกที่ใหญ่ที่สุดโลก รวมถึงไปร์ออแกนขนาดใหญ่ของโบสถ์ที่ถูกสร้างโดย อริสทิด คาวาเย –คอลต์ ประติมากรรมของมหาวิหารซาเครเกอร์จะเป็นการก่อสร้างสไตล์บาเซนไท ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่สำหรับหนุ่มสาวนิยมมาเดินเล่นกัน ถ่ายภาพ ด้านหน้าโบสถ์ยังมีจุดขายของที่ระลึกราคาไม่แพงมาก


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   3     พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปปิ้ง (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์


...

นำท่านชม : พระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก้เมื่อปี 1979 ต้องเล่าว่านี่คือหนึ่งในหน้าตาของฝรั่งเศสที่ฉายชัดถึงความยิ่งใหญ่และหรูหราสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่ในอดีต พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อันแสนโด่งดังจากการเป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นห้องแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญทั้งยังมีขนาดใหญ่จำนวน 17 บาน ที่สามารถเป็นจุดชมวิวทัศน์ของสวนแวร์ซายที่สวยงาม


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่าน : ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise)

เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นบริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ซึ่งเส้นทางการล่องเรือไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ


...

นำท่านสู่ศูนย์กลางการช้อปปิ้ง : แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)

เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 สถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ นิยมความหรูหรา ล้ำสมัย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน เครื่องสำอาง สินค้าทุกชิ้นที่นี่ถูกอัพเดท ให้ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา เรียกว่าอะไรใหม่ๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์มีของก่อนห้างอื่นๆเสมอ


เย็น

อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   4     ปารีส – บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม


...

นำท่านชมและถ่ายรูป : อนุสรณ์อะโตเมียม (Atomium)

เป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมไปอย่างสมบูรณ์ อาคารไฮเทคแห่งนี้ มีความสูง 330 ฟุต ประกอบด้วยวัตุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 18 เมตร รวมน้ำหนักเบ็ดเสร็จแล้ว นวัตกรรมนี้หนัก 2,400 ตัน ใช้เวลา 18 เดือน ในการออกแบบ นานพอๆ กับระยะเวลาการสร้าง ภายในลูกกลมๆ ของ Atomium แบ่งเป็น จุดชมวิว ห้องอาหาร ห้องแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางให้บริการด้วยลิฟท์ที่ว่ากันว่าเป็น ลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place)

ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงบรัสเซลล์ โดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเบลเยียมที่ใครมาเที่ยวเบลเยียมเเล้วจะต้องไม่พลาดมาเที่ยวชม จัตุรัสกรองด์ ปลาซ นั้นได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากที่สุดของยุโรป เเละเเวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าเเก่เป็นอย่างมากที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในเเบบบาร็อค, โกธิค เเละนีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมเเนวต่างๆ ที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยที่นี่นั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1998 อีกด้วย


...

นำท่านถ่ายรูป : เมเนเก้นพีส (Manneken Pis)

ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   5     บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก - โคโลญ (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

เมืองเล็กสุดแสนน่ารัก เป็นประเทศเล็กๆ ในทวีปยุโรป ที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังมากว่า 1,000 ปี โดยมีพื้นที่เพียงแค่ 2,586 ตารางกิโลเมตร และมีขนาดเล็กเป็นอันดับที่ 167 ของโลก และมีประชากรประมาณ 469,000 คนเท่านั้น ซึ่งมีเมืองหลวงชื่อเดียวกันกับประเทศ เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล


...

นำท่านชม : สะพานหินโค้ง (Adolphe Bridge)

สะพานนี้นับว่าเป็นสะพานหินโค้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ ค.ศ. 1900 โดยทอดตัวข้ามหุบเขา Petrusse valley ด้วยความยาว 85 เมตร และสูงจากพื้นของหุบเขา 42 เมตร การก่อสร้างเลียนแบบมาจากสะพาน walnut lane bridge ของสหรัฐอเมริกา เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในลักเซมเบริ์ก สร้างขึ้น เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกราชและการมีอิสรภาพของประเทศ และเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชม


...

นำท่านชม : มหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก (Notre Dame Cathedral)

ดำเนินการสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1613 การก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรม ในสไตล์โกธิกผสมเรอเนซองส์ โดยมีจุดเด่นคือยอดแหลมสูง 3 ยอดที่มองเห็นได้แต่ไกล ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น โบสถ์คริสต์คาทอลิก ได้มีการก่อสร้างต่อเติมและบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง จนมีขนาดใหญ่ขึ้น และในปี ค.ศ. 1870 ได้รับการ ยกระดับเป็นมหาวิหาร Cathedral of Notre – Dame ซึ่งถือเป็นมหาวิหารแห่งเดียวในประเทศลักเซมเบิร์ก


...

นำท่านชม : พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค (Grand Dukes Palace)

สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1506 โดยเคานท์ซิเอกฟิลด์ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองหลวงลักเซมเบิร์ก ซึ่งในอดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ พระราชวังถูกสร้างในศิลปะแบบเรเนซองส์ซึ่ง เป็นสถาปัตกรรมเก่าแก่ที่มีความงดงามอลังการที่สุดแห่งหนึ่งของลักเซมเบิร์ก โดยในขณะนี้เป็นที่ประทับของแกรนด์ดยุคอ็องรีที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นแกรนด์ดยุคองค์ปัจจุบัน ภายในพระราชวังมีห้องต่างๆมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม เช่น ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง และห้องรับรองแขกบ้านแขกเมือง


...

นำท่านชม : ป้อมปราการ Casemates du Bock

เป็นป้อมปราการหินจากธรรมชาติ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.963 เป็นหอคอยตั้งอยู่บนหน้าผาเหนือแม่น้ำ Alzette ซึ่งถ้าให้พูดถึงที่มาที่ไป ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าป้องปราการแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศเลยก็ว่าได้ เพราะในอดีตป้องปราการนี้เคยใช้ป้องกันศัตรู การรุกรานของต่างชาติและเป็นที่ตั้งปราสาทของขุนนางและด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประกอบกับความงดงามของสถาปัตยกรรมที่งดงามมากๆ ส่งผลให้องค์การยูเนสโกประกาศให้ป้อมปราการ Casemates du Bock เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมเมื่อ 1994


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : เมืองโคโลญ (Cologne)

นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าเเก่อย่างมาของเยอรมนี สร้างขึ้นโดยชาวโรมันมาตั้งเเต่สมัยปี ค.ศ.50 โดยมันตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ เเละเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย เเละใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของเยอรมันอีกด้วย พร้อมทั้งได้รับการยอมรับกันเลยว่าเป็นเมืองเเห่งศูนย์กลางของศิลปะเเละวัฒนธรรมในเขตลุ่มเเม่น้ำไรน์


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   6     โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านชม : มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)

มีอายุกว่า 700 ปี และเป็นมหาวิหารที่เป็นสัญลักษณ์ ประจำเมืองโคโลญจน์ เยอรมนี ความสำคัญของโบสถ์แห่งนี้ คือ เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิกตั้งแต่สมัยโรมัน โดยเป็นที่ประทับของ อาร์คบิชอป และจักรพรรดิโรมันด้วย เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมในเเบบโกธิคที่สวยงามเเละน่าหลงใหล รวมทั้งมีความศักดิ์สิทธิ์ของเเท่นบูชาที่ขึ้นชื่ออย่างมากเลยทีเดียว


...

นำท่านสู่ : กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)

นครหลวงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง และดินแดนแห่งกังหันลม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านเดินเล่นและเที่ยวชม : จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square)

เเต่เดิมเป็นสถานที่ก่อสร้างเขื่อนเเห่งเเรกของฮอลเเลนด์ตั้งเเต่ปี ค.ศ.1200 ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นลานโล่งกว้างตามสมัยนิยมในเวลาต่อมา เเละที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ มากมายรายล้อมเเละอยู่ในบริเวณเเห่งนี้อย่างมากมายหลายเเห่งด้วยกัน


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   7     อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – สนามบิน (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน


...

นำท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดย : ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat)

เรือจะล่องไปตามลำคลองของแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) ให้ได้เห็นบ้านเรือน แบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือที่จอดอยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง ผ่านชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans)

หมู่บ้านเล็กๆแต่มากด้วยเสน่ห์ ห่างจากเมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เพียง 15 นาที ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ประกอบด้วยกังหันลม บ้านเรือนเก่า โกดัง โรงนา โรงงาน มีการสาธิตการทำชีส การทำรองเท้าไม้ และมีร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) เช่น รองเท้าไม้ที่ใส่ได้จริง พวงกุญแจรูปรองเท้าไม้ กังหันลม ดอกทิวลิปทำด้วยไม้ ตุ๊กตา และเครื่องเซรามิกต่างๆ


นำท่านสู่สนามบินสคิปโพล


   8     อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ (-/-/-)

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ