โปรแกรมทัวร์ยุโรป


ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ สงกรานต์ วันแรงงาน 2559 เสาหินสโตนเฮ้นจ์ เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงประเทศเวลส์ Bourton On The Water บ้านเช็คสเปียร์ ลิเวอร์พูล เมืองวินเดอร์เมียร์ ล่องเรือเลคดิสทริค เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสก็อตแลนด์ปราสาทเอดินบะระ เมืองแมนเชสเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ยุโรป ตะวันออก ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ดูไบ ปารีส หอไอเฟล มหาวิหารนอเตรอดาม มงมาร์ต พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาโตมุช ช้อปปิ้ง ปารีส บรัสเซลส์ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ บรัสเซลส์ ลักเซมเบิร์ก โคโลญ โคโลญ อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์ อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน อิตาลี 8 วัน ขึ้นชมวิวสวยของยอดเขาทิทลิส

ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน อิตาลี เขตป่าดำของเยอรมัน ชมถ้ำน้ำแข็ง สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้ คาเปิลบรุค ทะเลสาบลูเซิร์น มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล ฝั่งจัตุรัสเซนต์มาร์ค ซานมาร์โก้สแควร์ วิหารเซนต์มาร์ค หอเอนแห่งเมืองปิซ่า มหาวิหาร เซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain เดินเล่น ย่านบันไดสเปน Spanish Step logo emirate

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส 8 วัน ชมวิว 2 ยอดเขา จุงฟราวยอร์ค กรอนเนอร์แกรต แมทเธอร์ฮอร์น

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริก (สวิสฯ) ทะเลสาบทิทิเซ่ (เยอรมัน) สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) สตราสบูร์ก ริควีร์ กอลมาร์ เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) อินเทอลาเก้น ยอดเขาจุงฟราว ทาสช์ เซอร์แมท ภูเขาแมทเธอร์ฮอร์น ทาส์ช มงเทรอซ์ โลซานน์ เจนีวา ลูเซิร์น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงปารีส หอไอเฟล ช้อปปิ้งเอ๊าท์เลท 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงปารีส ย่านมงมาร์ต โบสถ์ซาเครเกอร์ ถ่ายรูปกับหอไอเฟล ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ร้านค้าปลอดภาษี อิสระเต็มวัน เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งหรือเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในมหานครปารีสตามอัธยาศัย เอ้าท์เล็ต La Vallee Village

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม