โปรแกรมทัวร์ยุโรป


ทัวร์อิตาลี โรม ปิซ่า ฟลอเร้นซ์ เวนิส มิลาน 8 วัน

โรม จตุรัสมิราเคล ปิซ่า หอเอนแห่งเมืองปิซ่า ฟลอเร้นซ์ จัตุรัสดูโอโม จัตุรัสซิกนอเรีย สะพานเก่าเวคคิโอ เวนิส จัตุรัสเซนต์มาร์ค สะพานสะอื้น พิพิธภัณฑ์ดอร์จ สะพานริอัลโต มิลาน จัตุรัส มิลาน ดูโอโม ฟิเดนซ่า เอ้าท์เลท มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม น้ำพุเทรวี่ ย่านบันไดสเปน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์อิตาลี ตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งคาทอลิก 7 วัน 4 คืน

โรม อัสซีซี มหาวิหารนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี เซียน่า จัตุรัสเดล คัมโป ปาดัว มหาวิหารเซนต์แอนโทนี เวนิส จัตุรัสเซนต์มาร์ค เวนิส เมสเทร ปิซ่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพง มหาวิหารซานตามาเรียมัจโจเร มหาวิหารนักบุญจอห์น ลาเตรัน ชมน้ำพุเทรวี่ ช้อปปิ้ง ย่านบันไดสเปน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ หอนาฬิกาบิกเบน 6 วัน 3 คืน

ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ แวะถ่ายรูปบริเวณหน้า พระราชวังวินเซอร์ ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ถ่ายรูปกับสะพานหอคอย เที่ยวชม หอคอยแห่งลอนดอน อิสระเลือกซื้อสิ้นค้าที่ห้างดังใจกลางกรุงลอนดอน เช่น ห้างแฮร์รอดส์ ในย่านไนซ์บริดจ์ อิสระให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด สู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน 6วัน 4 คืน

ชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน สู่ หมู่บ้านไบบุรี่ หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ ชม เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด สู่แหล่งช้อปปิ้ง บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิลเลจ ชมบริติชมิวเซียม ชม พระราชวังบักกิงแฮม ถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาบิกเบน ลอนดอน อาย สะพานทาวเวอร์บริดจ์ ชม จัตุรัสทราฟัลการ์ ชม พิคคาดิลลี่เซอร์คัส ชม มหาวิหารเซนต์ปอล ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน ชมวิว 2 ยอดเขา จุงฟราวยอร์ค กรอนเนอร์แกรต แมทเธอร์ฮอร์น

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริก (สวิสฯ) ทะเลสาบทิทิเซ่ (เยอรมัน) สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) สตราสบูร์ก ริควีร์ กอลมาร์ เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) อินเทอลาเก้น ยอดเขาจุงฟราว ทาสช์ เซอร์แมท ภูเขาแมทเธอร์ฮอร์น ทาส์ช มงเทรอซ์ โลซานน์ เจนีวา ลูเซิร์น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 3 เขาแห่งสวิส ทิตลิส แมทเทอร์ฮอร์น จุงฟราว

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกไรน์ ซูริค ทะเลสาบซูริค ลูเซิร์น ทะเลสาบลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ยอดเขาทิตลิส เมืองเวเว่ย์ เมืองมงเทรอซ์ เซอร์แมท รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น เมืองโลซานน์ เมืองเจนีวา อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงฟราว เบิร์น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม