แหล่งท่องเที่ยวยุโรป

ติดต่อทัวร์ยุโรปแบบส่วนตัว รถเช่าพร้อมคนขับไทย โทร 099-089-8000 โทรด่วน: 091-004-0888

โปรแกรมทัวร์ยุโรป

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน ชมวิว 2 ยอดเขา จุงฟราวยอร์ค กรอนเนอร์แกรต แมทเธอร์ฮอร์น

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริก (สวิสฯ) ทะเลสาบทิทิเซ่ (เยอรมัน) สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) สตราสบูร์ก ริควีร์ กอลมาร์ เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) อินเทอลาเก้น ยอดเขาจุงฟราว ทาสช์ เซอร์แมท ภูเขาแมทเธอร์ฮอร์น ทาส์ช มงเทรอซ์ โลซานน์ เจนีวา ลูเซิร์น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน 6วัน 4 คืน

ชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน สู่ หมู่บ้านไบบุรี่ หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ ชม เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด สู่แหล่งช้อปปิ้ง บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิลเลจ ชมบริติชมิวเซียม ชม พระราชวังบักกิงแฮม ถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาบิกเบน ลอนดอน อาย สะพานทาวเวอร์บริดจ์ ชม จัตุรัสทราฟัลการ์ ชม พิคคาดิลลี่เซอร์คัส ชม มหาวิหารเซนต์ปอล ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน อิตาลี 8 วัน ขึ้นชมวิวสวยของยอดเขาทิทลิส

ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน อิตาลี เขตป่าดำของเยอรมัน ชมถ้ำน้ำแข็ง สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้ คาเปิลบรุค ทะเลสาบลูเซิร์น มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล ฝั่งจัตุรัสเซนต์มาร์ค มหาวิหาร เซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain เดินเล่น ย่านบันไดสเปน Spanish Step logo emirate

ดูโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส 8 วัน ชมวิว 2 ยอดเขา จุงฟราวยอร์ค กรอนเนอร์แกรต แมทเธอร์ฮอร์น

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริก (สวิสฯ) ทะเลสาบทิทิเซ่ (เยอรมัน) สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) สตราสบูร์ก ริควีร์ กอลมาร์ เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) อินเทอลาเก้น ยอดเขาจุงฟราว ทาสช์ เซอร์แมท ภูเขาแมทเธอร์ฮอร์น ทาส์ช มงเทรอซ์ โลซานน์ เจนีวา ลูเซิร์น

ดูโปรแกรมทัวร์